2004 - Ham & Eggs Project

Scheerhoorn raakt de laatste jaren steeds meer gefocust op de verwarring rondom de vraag wat nu een werkelijk bestaande situatie of een kunstmatige ingreep hierin is. In Lokaal 01 te Breda ontwikkelt hij, wat dit betreft, een project op het scherpst van de snede. Het vat in feite veel ingrediënten uit zijn werk samen. Zaken als het aanwezig laten zijn maar tegelijkertijd ontkennen van materiaal, het transformeren van een bestaande ruimte en het verwarring stichten rondom de verwachtingen van de kijker komen hier allemaal aan de orde.

Saillant is dat er in de grote ruimte van Lokaal 01 op het eerste gezicht helemaal niets te zien is.

Op de openingsavond staan de bezoekers ietwat verwezen om zich heen te kijken. Op een gegeven moment gonst door de ruimte het gerucht dat er iets met de wanden niet in orde is. Dan blijkt langzamerhand dat de bestaande leidingen, stopcontacten en brandblussers gezelschap hebben gekregen van talloze valse dubbelgangers. Hele bundels leidingen zonder eind en beginpunt en elektriciteitspunten in alle hoeken van de zaal zetten de waarneming op scherp. Ze maken de ruimte waarin de kijker zich bevindt tot een toneeldecor en hem of haarzelf tot acteur. De beschouwer kan zich dan alleen nog aan zijn of haar omgeving overgeven en over de horizon heenkijken.

David Stroband.